OER4Ukraine / OER4Україна

Ukrainian scientists, teachers and students are invited to use and collaborate with us on portals for digital teaching and learning resources

We believe in openness, especially in a free and open education and we want to offer our help to the Ukrainian colleagues during these dark times  – beyond the existing support, for instance in the form of scholarships. Scholarly work should be easily findable and usable. TIB offers digital educational resources and audiovisual materials (not only) in English language from a variety of subjects such as computer science, mathematics, physics, engineering, chemistry, architecture and much more.

We are offering a variety of services at no cost:

OERSI search index for open educational resources (https://oersi.org/resources/?lng=uk)

 • More than 42.000 open educational resources
 • combined search on distributed national and international repositories of Open Educational Resources in higher education
 • Cross-lingual user interface (is currently being translated into ukrainian)
 • Cross-lingual search on headings, keywords and abstracts (translation planned for ukrainian search terms)
 • Open Source, configurable, reusable

TIB AV-Portal (https://av.tib.eu/en) portal for sharing scientific videos

 • More than 36.000 educational and scientific videos mostly under CC Licenses 
 • Hub for learning videos from higher education
 • Cross-lingual interface and search (english / german)
 • Standardized metadata and Semantic enrichment
 • Permanent citation capability: DOI / MFID, ORCID, ROA, EIDR
 • Long-term archiving
 • Legally compliant publishing practices / license management

We are exploring ways to partner with Ukrainian universities and higher education institutions in order to adapt our services to their needs, when it comes to OER. If you wish to collaborate, know about repositories that we can integrate in the OER index, if you want to publish scientific videos or if you need further assistance or want to support us with translation please contact us through the email address: KNM@tib.eu 

We hope to have more to share on this work soon.

Запрошуємо українських науковців, викладачів та студентів до використання та співпраці у розробці цифрових порталів освітніх та  навчальних ресурсів

Ми віримо у відкриту, а особливо у безперешкодну та загально доступну освіту, і, у цей важкий час, хочемо запропонувати додаткову допомогу українським колегам, відміну від уже існуючої ініціативи у формі мобільності. Пошук наукових матеріалів має бути зручним, а самі роботи доступні для використання. TIB пропонує цифрові освітні ресурси та аудіовізуальні матеріали з різних дисциплін, таких як інформатика, математика, фізика, інженерія, хімія, архітектура та інші, які доступні не лише англійською мовою.

Ми пропонуємо широкий спектр безкоштовних послуг:

OERSI пошуковий індекс відкритих освітніх матеріалів (https://oersi.org/resources/?lng=uk)

 • Понад 42.000 відкритих освітніх ресурсів
 • Комбінований пошук серед національних та міжнародних репозитаріїв Open Education Resources  закладів вищої освіти
 • Міжмовний інтерфейс користувача (україномовна версія на етапі перекладу)
 • Міжмовний пошук за заголовками, ключовими словами та анотаціями (заплановано переклад  пошукових термінів на українську мову)
 • Відкрите програмне забезпечення, доступні налаштування та багаторазове використання

TIB AV-Portal  (https://av.tib.eu/en) портал для розміщення наукових відео

 • Понад  36 000 освітніх та наукових відеороликів, переважно з  ліцензіями СС
 • Центр освітніх відео для вищої школи
 • Міжмовний інтерфейс та пошук (англійська / німецька)
 • Стандартизовані метадані та семантичне збагачення
 • Можливість постійного цитування: DOI / MFID, ORCID, ROA, EIDR 
 • Довгострокове архівування
 • Розміщення матеріалів  у відповідності до законодавства / управління ліцензіями

У рамках роботи з OER, ми досліджуємо шляхи партнерства з українськими університетами та вищими навчальними закладами, щоб адаптувати наші послуги до їхніх потреб. Якщо Ви бажаєте співпрацювати, або знаєте про репозитарії, які можна інтегрувати до OER індексу, хочете публікувати наукові відео, або Вам потрібна додаткова інформація, чи, можливо,  Ви бажаєте допомогти нам з перекладом, будь-ласка, напишіть на цю електронну адресу: KNM@tib.eu

Сподіваємось,  незабаром у нас з’явиться більше інформації для Вас

Ukrainian translation/ Переклад українською: Nataliia Kaliuzhna, Sabina Auhunas, Maryna Nazarovets